Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności na 2019 r.

Ten dokument ( przegłosowany wczoraj przez Radę Miasta ) zapewnia między innymi środki finansowe dla Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie , sterylizację , kastrację , odrobaczanie i odpchlanie bezdomnych kotów oraz karmę i budki, a także opiekę odebranym zwierzętom gospodarskim.

Małgorzata Iżyńska Radna Miasta Częstochowy
Społeczna konsultantka ds. ochrony zwierząt.

Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link