Dzięki uchwalonemu  programowi poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych w Częstochowie będzie można ubiegać się o kolejne dotacje na zadania inwestycyjne ROD. Dofinansowanie może dotyczyć inwestycji związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem ścieków, drogami dojazdowymi, budową lub remontem ogrodzeń i budynków czy usuwaniem azbestu.
http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=12108&fbclid=IwAR1WKUXNb0oNwGnq0iuGuGqasjbSAmJ9ydu5NPjwSXYndUu_Txgyw5HroQY