Po raz kolejny Kapituła Dziennika Zachodniego nominowała moją osobę...
do tytułu

Osobowość Roku 2018

w kategorii Samorządność i Społeczność Lokalna.