INTERPELACJA 03.12.2018r.

dot. pozyskania gruntów w celu rozbudowy infrastruktury Schroniska dla

Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie przy ul. Gilowej.

Szanowny Panie Prezydencie,

od kilku lat podnoszony jest temat pozyskania do zasobu gruntów Gminy terenów przylegających do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie przy ul. Gilowej. Obecnie w obrębie gruntów schroniska znajdują się działki o nieuregulowanym stanie prawnym, które mogą posłużyć do poszerzenia bazy schroniska. Schronisko cały czas się rozwija i modernizuje wiec omawiane działki mogły by wykorzystane na np. dodatkowe wybiegi albo budowę pawilonów. Fakt, że te tereny byłyby przydatne widać po propozycjach do Budżetu Obywatelskiego, ale brak dla nich miejsca.

W związku z tym proszę o podjęcie działań przez Wydział Geodezji oraz Wydział Skarbu w celu nabycia / komunalizacji ww. nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Częstochowa .

Jak wspomniałam , omawiana kwestia była już poruszana w latach poprzednich i składane były w tej sprawie pisma.

Z poważaniem

Małgorzata Iżyńska