Psie kupy są odpadem komunalnym tak jak brudne pieluchy po naszych dzieciach i należy wyrzucać je do koszy na odpady komunalne usytuowane przy chodnikach lub do specjalnych koszy na psie odchody.

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71490/1157676/interpelacja-w-sprawie-wyrzucania-psich-odchodow-do-koszy-na-smieci-przyulicznych-03-04-2018-