... SLD przetrwało już wiele huraganów ...

Lewica jest potrzebna ludziom w samorządach  i Polsce w Sejmie Lewica daje wolność wyboru w wielu kwestiach i stabilizację.

Krzysztof Matyjaszczyk, Włodzimierz Czarzasty, Małgorzata Iżyńska Radna Miasta Częstochowy