Głosowałam "ZA"

http://www.wczestochowie.pl/artykul/30307,w-czestochowie-ruszaja-bezplatne-badania-astmy-i-alergii