Proszę o Wasz głos
SMS pod nr 72355 o treści SD.19 Dziękuję :)
do 31 stycznia
http://www.dziennikzachodni.pl/plebiscyt/osobowosc-roku/a/osobowosc-roku-2017-czestochowa-wyniki,12821956/

Kapituła Dziennika Zachodniego wybrała moją osobę do Plebiscytu Osobowość Roku 2017 w kat. Samorządność i społeczność lokalna (Częstochowa). Działalność która została dostrzeżona to :
- "Śniadanie Na Beganie” czyli promowanie zdrowego trybu życia, miejsc i organizacji związanych z tą ideą w przestrzeni miejskiej poprzez organizację zdrowych, ekologicznych pikników dla częstochowian w formie cyklicznych happeningów na Palcu Biegańskiego.
ponadto
- wprowadzenie Częstochowskiego Roweru Miejskiego (wnioskowanie od 2012r) jako zdrowej formy aktywności miejskiej i alternatywy dla transportu samochodowego powodującego smog.
- „Mistrza nie Zatrzymasz Sportowcy Dzieciom” ogólnopolska akcja z udziałem polskich olimpijczyków wspierająca dzieci szczególnie uzdolnione sportowo.
- promowanie aktywności sportowo- rodzinnej wśród częstochowian poprzez udział w imprezach np. Mistrzostwa Nordic Walking czy wycieczki rowerowe.
Oraz działalność jako Społeczny konsultant ds. ochrony zwierząt w Częstochowie.
- PSIEchadzki czyli akcje promujące adopcję bezdomnych zwierząt z częstochowskiego schroniska,
- edukacja w szkołach dot. opieki, szacunku i empatii wobec zwierząt,
- zarządzenie o zakazie występów dla cyrków z udziałem zwierząt na terenie gminy,
- apel „ Stop Fajerwerkom” ,
- zbiórki pieniężne i karm dla zwierząt dla schroniska,
- zrealizowany wniosek o przekazanie środków na sterylizację bezdomnych , dzikich kotów,
- budowa dwóch ogrodzonych wybiegów dla psów „Pistanek Północ” i „Południe”
- apele w mediach o opiekę i szacunek wobec zwierząt
- indywidualne sprawy mieszkańców dot. zwierząt