Rusza realizacja dwóch bezpłatnych programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców miasta. Zostaną nimi objęci uczniowie II klas podstawówek oraz osoby w wieku 40-60 lat.
Głosowałam ZA wproadzeniem ich do realizacji

http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=9626