Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/izynska/www/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/dabie/
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 2.0
Server OS:Unknown
PHP:5.6.20

Dziś w czasie Pikniku Sąsiedzkiego Zawodzie - Dąbie miałam zaszczyt odebrać certyfikat Partnerstwa Oficjalnego
Sygnatariusza Lokalnego na Rzecz Aktywności Lokalnej " ZAWODZIE - DĄBIE WSPÓLNIE" . Dziękuję :)

Fundacja Oczami Brata , Fundacja Chrześcijańska Adullam

ZAWODZIE-DABIE_1.jpgZAWODZIE-DABIE_2.jpgZAWODZIE-DABIE_3.jpgZAWODZIE-DABIE_4.jpgZAWODZIE-DABIE_5.jpgZAWODZIE-DABIE_6.jpg