Od 2011 roku w Częstochowie dzięki SLD Częstochowa powstało przy szkołach 40 nowoczesnych boisk. Nigdy wcześniej nasze miasto nie miało tyle inwestycji w edukację bo do boisk dołączają ocieplenia szkół, nowe sale gimnastyczne czy stołówki oraz remonty i budowa zupełnie nowych budynków dla przedszkoli. Mimo to za budżetem miejskim gdzie zapisane są takie inwestycje od lat nie głosuje tzw. opozycja czyli PIS , Mieszkańcy Częstochowy oraz radna Krystyna Stefańska .

https://www.facebook.com/SldCzestochowa/videos/1461501383905797/