Nowy rok szkolny uczniom ze szkoły nr 24 na Wyczerpach przyniósł nową salę gimnastyczną .
W ramach remontu sali gimnastycznej wykonano nową podłogę sportową, nowe tynki na ścianach i suficie; zamontowano kosze, drabinki; pomalowano ściany i sufit; wymieniono instalacje c.o. i elektryczną; zamontowano nowe grzejniki, drzwi i oprawy oświetleniowe; zainstalowano wentylację, wymieniono okna; kompleksowo wyremontowano zaplecze, szatnie i sanitariaty przy sali gimnastycznej. Koszt inwestycji to ponad 345 tys. zł. Remonty sal gimnastycznych - to pozycja budżetowa za którą głosowałam