Zbliża się szczyt pielgrzymkowy i uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Miasto, jak co roku, opracowało szczegółowy plan zabezpieczeń pielgrzymek.
Przygotowano m.in. miejsca parkingowe, przenośne kabiny WC, punkty czerpania wody pitnej, dodatkowe kontenery i kosze na śmieci, drogi ewakuacji medycznej. Miejski Zarząd Dróg i Policja zapewnią bezpieczną organizację ruchu w strefie podjasnogórskiej, a Policja i Straż Miejska bezpieczeństwo na trasach wejścia oraz podczas uroczystości.

Koordynatorem zespołu do spraw zabezpieczenia pielgrzymkowego jest Stanisław Słyż, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy.

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

1. W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej 15 oraz ul. Królowej Bony 1/3 zostanie uruchomiona Izba Przyjęć:
11.08 – 13.08 – w godzinach od 8:00 do 21:00;
14.08 – całodobowo;
15.08 – w godzinach od 8:00 do zakończenia uroczystości.

telefon do izby przyjęć MSZ ul. Mirowska 1: (34) 3702170, 3702270
telefon do izby przyjęć MSZ ul. Królowej Bony 1/3 (34) 3702640, 3702641

2. W izbie przyjęć będą przyjmowani wszyscy pacjenci wymagający pomocy lekarsko – pielęgniarskiej.

3. Oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym. Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne będą lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego.

4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP na Parkitce będzie przygotowany do przyjęcia gości zagranicznych idących w pielgrzymce wojskowej 14 sierpnia.

5. SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego 14–15 sierpnia 2012 r. zapewni:
* 14 sierpnia:

od godziny 7:00 do zakończenia lądowania śmigłowców - karetka S wraz z obsadą na Przeprośnej Górce,
od godziny 12:00 – zabezpieczenie wejścia pielgrzymek – karetka S/P stacjonująca w Zespole Ratownictwa Medycznego przy ul. Kilińskiego 10,
od godziny 14:00 przy Szczycie Jasnogórskim – pogotowie ratunkowe zabezpieczy do zakończenia uroczystości ok. godziny 22:00

-  jedną karetkę S/P zlokalizowaną w Al. Sienkiewicza;

* 15 sierpnia od godz. 8:00 do zakończenia uroczystości:
-  jedną karę S/P zlokalizowaną w Al. Sienkiewicza,
-  dwie karetki S/P zlokalizowane w Pasażu Biskupa Bareły.