Prezydent zaprasza inwestorów do negocjacji w sprawie realizacji dwóch priorytetowych projektów inwestycyjnych miasta: zagospodarowania Parku Lisiniec i otoczenia stadionu Arena. Czeka również na chętnych do zabudowania 700-metrowej działki w Parku im. St. Staszica, położonej między Obserwatorium Astronomicznym, placem zabaw i fontanną.

We wszystkich przypadkach chodzi o zaprojektowanie, realizację i późniejszą eksploatację pobudowanych obiektów. Jaki będzie kształt i skala poszczególnych inwestycji – zależeć będzie od pomysłowości i... analiz ekonomicznych dokonanych przez inwestorów, od których oczekiwane jest przedstawienie wstępnych koncepcji zabudowy i eksploatacji proponowanych terenów.

Ramy dla inwencji twórczej inwestorów są dość szerokie, ale nie nieskończone. Intencją Miasta jest stworzenie na Lisińcu nowoczesnego kompleksu rekreacyjnego – chętnie z aquaparkiem, a w otoczeniu stadionu Arena – infrastruktury usługowo-handlowej obsługującej zarówno stadion, jak i pobliską Halę Widowiskowo-Sportową.

W parku im. Staszica oczekiwany jest obiekt gastronomiczny architektonicznie nawiązujący do zabudowy z czasów Wystawy Przemysłu i Rolnictwa z 1909 roku, pełniący jednocześnie funkcję kulturalną.

Zainteresowani ww. inwestycjami , proszeni są o złożenie wniosku do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, pokój nr 3, w terminach:

do 30 września 2012 roku projekty dotyczące:

I. Zaprojektowania, realizacji i późniejszej eksploatacji kompleksu rekreacyjno – sportowego pn. „Kąpielisko – Lisiniec”

II. Komercyjnego zagospodarowania przestrzeni publicznej, położonej w otoczeniu stadionu miejskiego i Hali Widowiskowo – Sportowej.

do 30 sierpnia 2012 roku projekt dotyczący:

III. Zaprojektowania, realizacji i późniejszej eksploatacji obiektu gastronomiczno – usługowego na terenie Parku im. S.Staszica