Okręg wyborczy nr 3 w skłąd którego wchodzą dzielnice:

Mirów - Jedna z najpiękniej położonych dzielnic Częstochowy, jako wieś znana już od XIII wieku. Dłużej nawet, bo grodzisko na wzgórzu Gąszczyk nad obecną dzielnicą istniało w IX - XI w.; można je określić kolebką współczesnego miasta. Walorem Mirowa jest krajobraz przełomu Warty, ślad przebicia się rzeki przez wzgórza jurajskie. Dolina Warty zachwyca różnorodnością przyrodniczą. Wzgórze Gąszczyk pokryte jest naturalnym zespołem leśnym (projektowany rezerwat przyrody), podmokłe obszary nad wodne są królestwem motyli i ostoją lęgową ptactwa wodnego.

Północ- Jedna z najmłodszych dzielnic Częstochowy, powstała w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Od dzielnicy Tysiąclecie oddziela ją Promenada Czesława Niemena (nazwę nadano w 2004 r.). Jest to aleja spacerowa o długości 1700 m. wiodąca od ul. Kiedrzyńskiej przez Park Osiedlowy do Lasku Aniołowskiego. Promenada przez lata była miejscem wielu imprez kulturalno-rekreacyjnych. Osiami komunikacyjnymi dzielnicy Północ są Aleja Wyzwolenia i ul. Fieldorfa – Nila. Zieleń otaczająca bloki mieszkalne, które są dominującym elementem krajobrazu, nadaje dzielnicy przyjazny charakter.

Wyczerpy-Aniołów - W 1356 r. król Kazimierz Wielki wydał przywilej lokujący wieś Wyczerpy. Z czasem wyodrębnił się podział na Wyczerpy Górne i Dolne. Zabudowę wyznaczał przebieg szlaku komunikacyjnego prowadzącego z Częstochowy do Warszawy. Dominuje tu niskie budownictwa, z szeregiem zakładów i warsztatów rzemieślniczych. Przez długi czas Wyczerpy słynęły z warsztatów szewskich.

Zawodzie-Dąbie - Zawodzie było przedmieściem starej Częstochowy, jego zapleczem rolniczo-ogrodniczym. Tędy też wiodła popularna jeszcze przed II wojna światową droga do Olsztyna ( ul. Złotą ).

Rozwój przemysłu nie ominął takze i tej dzielnicy. Na Złotej Górze ekspluatowano kamień wapienny, przetwarzany w wapiennikach “Saturn”. W 1884 r. powstała fabryka chemiczna Juliana Fuchsa.

W 1895 r. Zawodzie włączono do Częstochowy. Nastąpił nowy okres rozwoju związany bezpośrednio z wielka miejska inwestycją wodno - kanalizacyjną realizowaną przez amerykańską firmą ULEM. Przy Srebrnej zbudowano oczyszczalnie ścieków, u podnóża Złotej Góry – betoniarnie. Specyficznym śladem uprzemysłowienia są domy robotnicze - “Motty” w centrum Zawodzia.