Po artykule "Licytacja sztucznej murawy na stadionie Skry zawieszona" przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Marcin Maranda przesłał nam swój komentarz.

 

1. Pan Artur Szymczyk - prezes K.S. Skra Częstochowa, wziął udział w posiedzeniu Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Częstochowy w dn. 12 czerwca 2012 roku (natychmiast po zgłoszeniu takiej potrzeby przewodniczącemu Komisji). W trakcie swojego wystąpienia zapoznał zebranych z obecną sytuacją klubu oraz z oczekiwaniami względem władz miasta.

 

2. Po wysłuchaniu opinii Pana Artura Szymczyka, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom K.S. Skra Częstochowa, Komisja jednogłośnie podjęła Stanowisko w sprawie konieczności zmiany sposobu użytkowania gruntów przy ul. Loretańskiej 20 z umowy użyczenia na czas nieokreślony na dzierżawę wieczystą (treść stanowiska w załączniku).

3. Niestety, pomimo wielu monitów ze strony przewodniczącego Komisji, sprawa do dnia dzisiejszego nie znalazła szczęśliwego finału. Jedyną reakcją Urzędu Miasta jest mało konkretna, pisemna odpowiedź natury proceduralnej, zupełnie nic nie wnosząca do sprawy (w załączniku). Pragnę zapewnić, że pod względem formalnoprawnym i organizacyjnym, Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Częstochowy zrobiła wszystko, by sprostać oczekiwaniom Klubu Sportowego Skra Częstochowa. Oczywiście cały czas, używając kolokwializmu, trzymamy rękę na pulsie.

Czytaj więcej....