W dniu 13.03.2012 o godz. 17.15 w SP nr 54 przy Ul. Kukuczki 30 w Częstochowie rozpoczęło się spotkanie mieszkańców Dzielnicy Północ z Prezydentem Miasta Panem Krzysztofem Matyjaszczykiem.

Tematem spotkania były:

- ruch samochodów ciężarowych ulicami: Michałowskiego, Fieldorfa i Al. Wyzwolenia.
- łączenie szkół podstawowych z gimnazjami
- likwidacja Publicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych
- sprawy bezpieczeństwa w dzielnicy

Zobacz relacje ze spotkania