Dnia 31 lipca 2012 roku o godz. 09.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie odbyła się XVII Sesja Rady Miasta Częstochowy VI kadencji

XXIV nadzwyczajna Sesja
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Wybór komisji uchwał i wniosków.
4.    Podjęcie stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie planów odwołania dyrektor OPK „Gaude Mater” Małgorzaty Nowak, festiwalu „Gaude Mater” oraz potrzeby dialogu władz miasta ze środowiskami kultury.
5.    Zamknięcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.