WNIOSEK
do Budżetu Miasta Częstochowy na rok 2013

Proszę o wprowadzenie do Budżetu Miasta Częstochowy na rok 2013 nowego zadania obejmującego – budowę drogi asfaltowej wraz z chodnikiem i oświetleniem na ul. Geodetów.


Z poważaniem
Małgorzata Iżyńska
Częstochowa dn. 27.05.2012r.