WNIOSEK
do Budżetu Miasta Częstochowy na rok 2013

Proszę o wprowadzenie do Budżetu Miasta Częstochowy na rok 2013 nowego zadania obejmującego – budowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2.


Z poważaniem
Małgorzata Iżyńska
Częstochowa dn. 27.05.2012r.