WNIOSEK
do Budżetu Miasta Częstochowy na rok 2013

Proszę o wprowadzenie do Budżetu Miasta Częstochowy na rok 2013 nowego zadania obejmującego – budowę kanalizacji w północnej części dzielnicy Północ – tereny na północ od ul. Michałowskiego i ul. Sosabowskiego.


Z poważaniem
Małgorzata Iżyńska
Częstochowa dn. 27.05.2012r.